Nyheter

BRF Röda Ugglan

Nytt på Mittvägen

2023-03-28


Hjärtstartare införskaffad!

Vi har nu införskaffat en hjärtstartare till bostadsrättsföreningen Röda Ugglan.
Den är placerad mitt i huset, i uppgång G till vänster i trapphuset när man kommer in genom porten. Den är redo för användning dygnet runt. För mer info kontakta styrelsen.

___________________________________________________________________________________________________


2023-03-23


KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

 

Härmed kallas medlemmarna i BRF Röda Ugglan till ordinarie föreningsstämma.


Tid:         Tisdagen den 25 april 2023, kl. 19.00


Plats:       Videokonferens via Teams, länk samt telefonnummer finner ni på nästa sida ->


Styrelsen meddelar att årsredovisning tillsammans med revisionsberättelse sänds via mejl samt finns på hemsidan rodaugglan.se, senast 1 vecka innan mötet.

DAGORDNING: I enlighet med föreningens stadgar

 1. Stämmans öppnande
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Val av två justerare och rösträknare
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Beslut om resultatdisposition
 13. Fråga om arvoden åt styrelsen för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Tillsättande av valberedning
 17. Garageprojeket
 18. Av styrelsen hänskjutna, eller av medlemmar anmälda, ärenden som angivits i kallelsen
 19. Stämman avslutades

Efter stämman kommer det att finnas tid för övriga frågor.


Styrelsen förväntar sig att respektive bostadsrättshavare:
-deltar i stämman
-känner sitt ansvar för att föreningen skall kunna upprätthålla en god boendemiljö och en god boendeekonomi.


Lidingö i mars 2023


Styrelsen för BRF RÖDA UGGLAN


___________________________________________________________________________________________________


2023-03-23


Information inför ordinarie föreningsstämma Brf Röda Ugglan 2023


Med tanke på rekord av deltagande vid föreningsstämman 2021 & 2022, så kommer Brf Röda Ugglans ordinarie föreningsstämma den 25 april 2023 även detta år hållas digitalt via appen Teams.

Information om hur medlemmar ska koppla upp sig till ordinarie föreningsstämman via Teams finner ni nedan.

Tid: Tisdagen 25 april 2023 kl 19:00

Plats: Digitalt via Teams.

Dagordning finner ni på baksidan av detta dokument.

Hur kan jag delta på mötet?

Det finns 3 olika sätt att kunna delta i mötet;

1, Ladda ner appen ”Teams” till er smartphone eller surfplatta. Uppge följande:
Meeting ID: 367 226 400 36
Passcode: xGxrA4

2, Klicka på länken i mailet genom er dator och klicka på ”Join from your browser”

3, Ring telefonnumret 08-535 272 57 och slå in följande kod 707 428 986#

Tänk på att stänga av din mikrofon på telefonen när du ringer in.

Länk till mötet: Click here to join the meeting

Observera att ni själva väljer om kameran ska vara på under mötet. Det kan vara trevligt att se alla. Dock kommer vi stänga av samtliga deltagares mikrofoner. Önskar ni att tala, slå på mikrofonen och säg ett namn innan ni pratar.

Tveka inte att höra av er om frågor skulle uppstå. Dessvärre kommer vi inte kunna hjälpa någon medlem med installation eller genomgång av hur programmet fungerar.

Väl mött på föreningsstämman, om än i digital form!

Styrelsen Brf Röda Ugglan


___________________________________________________________________________________________________


2023-01-31


INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN


Hej alla medlemmar i Brf Röda Ugglan

 

Alla vi som bor i detta fantastiskt fina och anrika hus har ett gemensamt ansvar att förvalta.

 

För att på bästa sätt kunna ta hand om vårt hus är det viktigt med engagerade medlemmar som är villiga att sitta i Brf Röda Ugglans styrelse, men också är beredda att hjälpa till och bistå med andra uppgifter inom vår bostadsrättsförening.

 

Den 25 april 2023 hålls Brf Röda Ugglan årsmöte.

 

Vi i valberedningen kommer därför inom kort att gå runt i huset och ”knacka dörr” för att bilda oss en uppfattning om vilka som är intresserade och villiga att ta ett styrelseuppdrag eller att hjälpa till inom andra ansvarsområden.

 

Exempel på andra ansvarsområden är att vara garage, nyckel-, skylt-, tvättstuge-, trädgårds- och förrådsansvarig.

 

Vi behöver också en person som välkomnar nyinflyttade medlemmar till Röda Ugglan genom att visa runt dem i husets olika lokaler och allmänt berätta lite om bostadsrättsföreningen.

 

Vi ber nu alla medlemmar att tänka över om ni är intresserade och villiga att engagera er i styrelsearbete eller i något av ovan beskrivna ansvarsområden.

 

När det gäller styrelsearbete är juridisk och ekonomisk kompetens av särskilt intresse. Vi skulle även behöva en styrelseledamot som har erfarenhet från byggbranschen.

 

Vi i valberedningen tackar på förhand och ser fram emot att få träffa er vid vår ”dörrknackning”!

 

 

Med vänliga hälsningar från oss i valberedningen,

 


Catarina Niklasson Schöön                                            Karolina Midby


___________________________________________________________________________________________________


2022-12-24

Hej alla i huset!

Julen är nu äntligen kommen. Här kommer en julhälsning från brf-styrelsen med lite information. Glöm inte att mycket information som berör Brf Röda Ugglan finner du på www.rodaugglan.se  

Soprummen
I flera utav soprummen har vi stora problem med överfulla kärl. Nu, speciellt inför jul, måste vi alla hjälpas åt för att hålla ordning i dessa utrymmen och sortera rätt. Viktigt är att vi komprimerar våra kartonger så mycket som möjligt och om det är fullt istället slänger dessa i närliggande återvinningsstationer. 


Julgranen

När det är dags att städa bort julen och granen ska ut är det samma regler som tidigare år. Granar får inte slängas på innergården eller i soprummen. Däremot så kan ni lägga ut den på gräsmattan vid korsningen Gavelvägen senast den 16 januari 2023.

 

Låscylindrar till bokningstavlan

Saknar ni låscylinder att boka tvättid med, ta kontakt med Lidingö lås för beställning. 

 

Cykelrummen

Vi har många cyklar och ett begränsat utrymme i cykelrummen. Det är därför viktigt att vi hjälps åt att hålla ordning. Visa solidaritet med dina grannar och förvara inte fler cyklar, etc, än nödvändigt i cykelrummen, utrymmet är begränsat!

Lufta elementen

Det börjar bli kallare och det är därför viktigt att vi luftar alla element för att säkerställa att vi får en så god värmetransport i våra element som möjligt. 

Intresserad av styrelsearbete eller har du förslag på lämpliga styrelsemedlemmar?
Om du vill tipsa valberedningen om förslag på styrelseledamöter eller veta mer om styrelsearbete, kontakta valberedningen Catarina Niklasson Schöön (1J)  eller Karolina Midby (1C)


Styrelsen vill passa på att önska alla i huset en riktigt God jul och ett Gott nytt år!


Ps. Glöm inte brandsäkerheten. Det är extra viktigt att säkerställa att vi inte lämnar brinnande ljus obevakade. Kan även vara bra att kontrollera, brandvarnare, införskaffa/testa befintliga brandsläckare och brandfilt. Ds.


___________________________________________________________________________________________________

 

2022-10-12

Till alla medlemmar i Brf Röda Ugglan

På lördag den 15 oktober kl 11.00 ska vi packa in våra utemöbler inför vintern.

Du som har tid och lust att vara med är hjärtligt välkommen. Samling i valvet.

 

Trevlig lill-lördag!


Styrelsen Brf Röda Ugglan


___________________________________________________________________________________________________


2022-10-05


Till alla medlemmar i Brf Röda Ugglan


På lördag den 8 oktober kl 11.00 ska vi rengöra (skrubba med såpvatten) våra utemöbler och städa i sopstugorna.


Du som har tid och lust att vara med är hjärtligt välkommen. Samling i valvet.


Allt material finns men ta med källarnycklar för att hämta vatten i tvättstugorna.


Styrelsen Brf Röda Ugglan


___________________________________________________________________________________________________


2022-09-28


KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

 

Härmed kallas medlemmarna i BRF Röda Ugglan till extra föreningsstämma.

Tid:        Måndagen den 17 oktober 2022, kl. 19.00

Plats:      Videokonferens via Teams, länk samt telefonnummer finner ni på nästa sida ->

 

DAGORDNING: I enlighet med föreningens stadgar

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 4. Val av ordförande vid stämman
 5. Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman
 6. Val av justeringsmän
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 8. Beslutspunkt: Att stämman godkänner uppdatering av föreningens stadgar
 9. Garageprojeket samt presentation av landskapslösning
 10. Årsavgifter samt parkeringshyra
 11. Övriga ärenden
 12. Diverse information

Efter stämman kommer det att finnas tid för övriga frågor.

Styrelsen förväntar sig att respektive bostadsrättshavare:
-deltar i stämman
-känner sitt ansvar för att föreningen skall kunna upprätthålla en god boendemiljö och en god boendeekonomi.

Lidingö i september 2022

Styrelsen för BRF RÖDA UGGLAN

___________________________________________________________________________________________________2022-09-28


Information inför extra föreningsstämma Brf Röda Ugglan 2022Med tanke på rekord av deltagande vid föreningsstämman 2021 & 2022, så kommer Brf Röda Ugglans extra föreningsstämma den 17 oktober 2022 även detta år hållas digitalt via appen Teams.

Information om hur medlemmar ska koppla upp sig till extra föreningsstämman via Teams finner ni nedan.

Tid: Måndagen 17 oktober 2022 kl 19:00

Plats: Digitalt via Teams.

Dagordning finner ni på baksidan av detta dokument.

Hur kan jag delta på mötet?

Det finns 3 olika sätt att kunna delta i mötet;

1, Ladda ner appen ”Teams” till er smartphone eller surfplatta. Klicka på länken alternativt skriv in webbadressen i webbläsaren nedan för att automatiskt inloggning.

2, Klicka på länken i mailet genom er dator och klicka på ”Join from your browser”

3, Ring telefonnumret 08-535 272 57 och slå in följande kod 24 26 14 34#

Tänk på att stänga av din mikrofon på telefonen när du ringer in.

Länk till mötet: Anslut till konversationen (microsoft.com)

Observera att ni själva väljer om kameran ska vara på under mötet. Det kan vara trevligt att se alla. Dock kommer vi stänga av samtliga deltagares mikrofoner. Önskar ni att tala, slå på mikrofonen och säg ett namn innan ni pratar.

Tveka inte att höra av er om frågor skulle uppstå. Dessvärre kommer vi inte kunna hjälpa någon medlem med installation eller genomgång av hur programmet fungerar.

Väl mött på föreningsstämman, om än i digital form!

Styrelsen Brf Röda Ugglan


___________________________________________________________________________________________________2022-04-10


KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

 

Härmed kallas medlemmarna i BRF Röda Ugglan till ordinarie föreningsstämma.

Tid:         Tisdagen den 26 april 2022, kl. 19.00

Plats:       Videokonferens via Zoom, länk samt telefonnummer finner ni nedan.

Styrelsen meddelar att årsredovisning tillsammans med revisionsberättelse, kassaflödesanalys samt styrelsen förslag till nya stadgar sänds via mejl samt finns på hemsidan, rodaugglan.se.

DAGORDNING: I enlighet med föreningens stadgar

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 4. Val av ordförande vid stämman
 5. Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman
 6. Val av justeringsmän
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 13. Fråga om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Fråga om upptagande av lån eller checkkredit.
 18. Fråga om godkännande av styrelsens förslag till nya stadgar
 19. Garageprojeket
 20. Övriga ärenden
 21. Diverse information

Efter stämman kommer det att finnas tid för övriga frågor.

Styrelsen förväntar sig att respektive bostadsrättshavare:
-deltar i stämman
-känner sitt ansvar för att föreningen skall kunna upprätthålla en god boendemiljö och en god boendeekonomi.

Lidingö i april 2022

Styrelsen för BRF RÖDA UGGLAN

Styrelsens förslag på nya stadgar
Årsredovisning
Revisionsberättelse

Kassaflödesanalys___________________________________________________________________________________________________2022-04-10


Information inför Föreningsstämma Brf Röda Ugglan 2022

 

Med tanke på rekord av deltagande vid föreningsstämman 2021, så kommer Brf Röda Ugglans föreningsstämma den 26 april 2022 även detta år hållas digitalt via appen Zoom.

 

Information om hur medlemmar ska koppla upp sig till årsmötet via Zoom finner ni nedan.

 

Tid: Tisdagen 26 april 2022 kl. 19:00

 

Plats: Digitalt via Zoom.

 

Årsredovisningen finner ni på vår hemsida (www.rodaugglan.se) alternativt i inbjudan som skickades per mail.

 

Hur kan jag delta på mötet?

 

Det finns 3 olika sätt att kunna delta i mötet;

 

1, Ladda ner appen ”Zoom” till er smartphone eller surfplatta. Klicka på länken alternativt skriv in webbadressen i webbläsaren nedan för att automatiskt inloggning.

 

2, Klicka på länken i mailet genom er dator och klicka på ”Join from your browser”

 

3, Ring telefonnumret 08-50 53 97 28 och slå in följande kod 875 1177 6007#. Lösenord 070487

 

Tänk på att stänga av din mikrofon på telefonen när du ringer in.

 

Länk till mötet: https://us06web.zoom.us/j/87511776007?pwd=UExRVTlaOTRHUUxRYWdNMGJ6b1hsUT09

 

Observera att ni själva väljer om kameran ska vara på under mötet. Det kan vara trevligt att se alla. Dock kommer vi stänga av samtliga deltagares mikrofoner. Önskar ni att tala, slå på mikrofonen och säg ert namn innan ni pratar.

 

Tveka inte att höra av er om frågor skulle uppstå. Dessvärre kommer vi inte kunna hjälpa någon medlem med installation eller genomgång av hur programmet fungerar.

 

Väl mött på föreningsstämman, om än i digital form!


Styrelsen Brf Röda Ugglan___________________________________________________________________________________________________2021-12-29


Hej alla medlemmar,


Hoppas allt är bra med er och god fortsättning!


Nedan kommer lite allmän information från styrelsen samt samfälligheten:


Brf Röda Ugglan: 


- Tisdagen den 4 januari, någongång mellan 13-15, kommer Ellevio till fastigheten och ska byta ut vår elmätare. Detta kan medföra strömavbrott. Arbetet tar ca 30 minuter (Klicka här för att läsa mer)


För allas trevnad!


- Vänligen ha inga privata ägodelar i trappuppgångar / gångarna i källaren alternativt utanför ert förråd i källaren. Om detta skulle uppstå, har styrelsen rätten till att avlägsna dessa föremål och kan därefter återfinnas i Stockby återvinningsstation. 


- I cykelförråden ska endast cyklar förvaras och inga pulkor, takboxar eller dylikt förvaras. Om detta skulle förekomma, har styrelsen rätten till att avlägsna dessa föremål och kan därefter återfinnas i Stockby återvinningsstation. 


 - Gällande vårt återvinningsrum: Det är viktigt att vi alla hjälps åt att ta hand om återvinninsrummet och endast kastar det får kastas där. Det sker alltför ofta medlemmar i antingen Brf Röda Ugglan eller Brf Berguven även slänger föremål som egentligen ska till Stockby återvinningscentral. Om detta inte sköts, kan Samfälligheten stänga ner återvinningsrummet och därmed måste vi ta oss till alternativa återvinningsstationer på Lidingö. VÄNLIGEN RESPEKTERA DETTA!


Samfälligheten:

Biltrafiken hålles avstängd vid porten 1 A, under resten av projekttiden (åtminstone till 220131). Skälet är att vi inte kan låta snöröja på eller kring träbryggan över gatan eftersom de dyrbara VA-ledningarna skulle äventyras.Ta hand om varandra och ha ett gott nytt år!


MVH 

Styrelsen Brf Röda Ugglan____________________________________________________________________________________________________


2021-12-29


Hej alla hyrestagare i garaget


Hoppas allt är väl med er och att ni har haft en god fortsättning.


Vänligen se bilagor för uppdatering gällande etapp 3 samt etapp 4.


Kort sammanfattning; 


From 7 januari tidigast 18:00 kan de hyrestagare på plan 3 som idag står ute, flytta in igen till sin respektive plats. Era platser utomhus ska vara tomma lördagen den 8 januari senast 19:00.


För er som har plats på plan 2 (201-209, 222-228) och idag står ute, kommer fortsätta stå på er plats utomhus.


Informationsbrev till boenden Stensötan v. 51


Etapp 4 - evakuering bilar


Trevlig onsdag och gott nytt år!


Styrelsen Brf Röda Ugglan____________________________________________________________________________________________________


2021-12-12


Hej alla medlemmar i Brf Röda Ugglan

 

Hoppas allt är bra mer er alla trots att kylan nu har kommit. 

 

Vi i föreningen använder oss av företaget Norrorts Boservice när det kommer till lägenhetsförteckning, avgifts-och hyresavier osv. 


Nu kan Du som medlem själv logga in på deras portal och se betalda och kommande avier, göra utdrag ur lägenhetsregistret och uppdatera Dina kontaktuppgifter. 


Klicka på länken för att komma till portalen: https://norrortsbo.realportal.nu/common/portal.php


Vi önskar att alla medlemmar loggar in (med BankID) och uppdaterar sina kontaktuppgifter i systemet (gärna så snart som möjligt). Är ni 2 eller fler boende i lägenheten, önskar vi att samtliga boenden loggar in.


Klicka här för att ta del av manualen.


Trevlig dag!


Styrelsen Brf Röda Ugglan____________________________________________________________________________________________________


2021-09-02


Tv-förändringar i er fastighet


Nytt datum för TV6


Vi har tidigare kommunicerat att TV6 utgår ur Tele2s grundutbud den 30 september 2021. I och med nya diskussioner med kanalbolaget Nordic Entertainment Group (NENT), som äger rättigheterna till kanalen, har vi förlängt avtalet med en månad och TV6 kommer därför finnas kvar i grundutbudet fram till den 31 oktober 2021.


I en tv-bransch som ständigt förändras har nu NENT valt att ändra utbud och inriktning på TV6 som tidigare har varit en del av ”Fri-tv-utbudet” (Free to air). Därmed har vi inte längre möjlighet att erbjuda TV6 och kanalen utgår ur vårt tv-utbud.


Förändringen gäller kanalen TV6 och kan påverka samtliga tv-abonnemang till konsumenter samt fastigheter med grundutbud, startutbud och gruppavtal.


Ersättningskanaler


För en mängd fastigheter där TV6 kommer försvinna ersätter vi kanalen med TV10. Dessutom tillkom TV12 i grundutbudet redan under våren. De flesta boende kan även streama tv-kanaler på mobil, dator och surfplatta med Comhem Play Grundutbud i hela EU.

Tidigare har vi kommunicerat att TV10 kommer till grundutbudet den 15 september 2021. Eftersom lanseringen av TV10 hänger ihop med TV6 kommer nytt lanseringsdatum kommuniceras med er fastighetsägare när diskussionerna om TV6 är klara.


Information till boende


Vi återkommer till alla fastighetsägare när datum och alla detaljer kring TV6-förändringen är helt överenskomna med NENT. Vi kommer samtidigt komplettera den här sidan med ett färdigt informationsblad i pdf-format för nedladdning och utskrift till boende.

Inga avgifter eller andra kanaler kommer ändras eller påverkas av förändringen.


För mer information, vänligen gå in på https://www.tele2.se/fastighetsagare/kanalforandringTrevlig kväll!


Styrelsen Brf Röda Ugglan____________________________________________________________________________________________________


2021-08-17


Informationsbrev till boenden i Brf Berguven och Brf Röda Ugglan

 


Hoppas ni alla har haft en härlig sommar!


Denna vecka drar vi igång arbetet med de provisoriska utvändiga parkeringsplatserna. Dessa ska ersätta parkeringsplatserna inne i parkeringshuset medan reparationerna pågår.


Vi börjar med Etapp 1 som innebär flytt av;


 • Bilar parkerade på plan 2 (västra sidan plats 208-222 + östra sidan plats 223-224)


 • Bilar parkerade på plan 3 (västra sidan plats 301-315 + östra sidan plats 316-317)


Se förtydligande på bifogad ritning.


Bilarna ska flyttas helgen 21-22 augusti. SENAST 17:00 den 22 augusti ska samtliga berörda parkeringsplatser vara utrymda, så att BRF Röda Ugglan har tid att återkoppla till de som eventuellt inte har tagit bort bilen!

Detta är mycket viktigt då reparationsarbeten i parkeringshuset påbörjas vecka 34.


Det parkeringsplatsnummer ni har i parkeringshuset kommer ni även att ha på de provisoriska utvändiga parkeringsplatserna under tiden etapp 1 pågår. Skyltar med nummer kommer att sitta på de provisoriska utvändiga parkeringsplatserna fr o m fredag e.m. 20 aug så att ni lätt kan hitta vilken plats som är er.


I veckan kommer även etablering av arbetsområde påbörjas. Byggbodar kommer att ställas upp och arbeten med dragning av el och vatten kommer att utföras. El kommer att dras från elrummet i parkeringshuset och vattendragning kommer att göras från Brf Röda Ugglan.


Dragning av el inför reparationsarbeten och bodar etc kommer ett par korta stunder att påverka motorvärmaruttagen.


Tisdag 24 augusti kl 08.00-16.00

kommer brunnen utanför infarten på plan 1 av parkeringshuset att bytas. Ni på plan 1som ska åka in i/ut ur parkeringshuset vid den tiden får räkna med väntetid vid infart/utfart tills entreprenören hinner lägga på körplåt, alternativt att ni flyttar bilen före kl 8.00/efter kl 16.00 tills arbetet med brunnen är slutfört. Inga av de utvändiga provisoriska parkeringsplatser kommer dock att finnas tillgängliga inför arbetet med brunnen på plan 1.

 

Tack för ert samarbete!


Hälsningar,


COWI Projektbyrån

Helena Shamoun, Produktionsledare, HLSH@cowi.com

Anders Lindeborg, Projektledare, anders.lindeborg@projektbyran.se------


Vid frågor gällande projektet, vänligen kontakta styrelsen@rodaugglan.se


MVH


Styrelsen Brf Röda Ugglan


Etapp 1 - evakuering bilar, v.33____________________________________________________________________________________________________

Informationsbrev till boenden i Brf Berguven och Brf Röda Ugglan

 


Det börjar dra ihop sig för produktionsstart av betongreparationer i parkeringshuset.  

Måndagen den 16e augusti kommer etablering av arbetsområde att påbörjas. Byggbodar kommer att ställas upp och förberedande arbeten med dragning av el och vatten kommer att utföras.

Reparationerna i parkeringshuset kommer att utföras etappvis. Etapp 1 innebär att bilar parkerade på plan 3 och plan 2 längs med västra långsidan (se separata ritningar) ska flyttas till tillfälliga parkeringsplatser utanför parkeringshuset tills betongreparationer i den etappen färdigställs. Mer information om vilka exakta parkeringsplatser som ska flyttas och vart de ska flyttas kommer att meddelas i samband med etableringsveckan måndagen den 16e augusti.

Tidplanen för åtgärderna i parkeringshuset är mycket beroende av att bilarna som står i parkeringshuset evakueras i tid och enligt plan. Om bilar står kvar i parkeringshuset när arbeten förväntas påbörjas så medför det ett stopp i produktionen vilket gör att det kommer att ta längre tid att slutföra projektet.

Vi återkommer med mer information tisdag 17e augusti.

 

Tills dess önskar vi från COWI Projektbyrån er alla en riktigt härlig sommar!

 

Hälsningar,

COWI Projektbyrån

Helena Shamoun, Produktionsledare, 073-303 23 29

Anders Lindeborg, Projektledare, 076-831 8666


Informationsbrev


Etapp 1 - Evakuering bilar


Tillfälliga p-platser Stenstötan


____________________________________________________________________________________________________


2021-05-17

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

 

Härmed kallas medlemmarna i BRF Röda Ugglan till ordinarie föreningsstämma.


Tid:          Tisdagen den 1 juni 2021, kl. 19.00

Plats:       Videokonferens via Zoom, länk samt telefonnummer finner ni nedan.

Styrelsen meddelar att årsredovisning tillsammans med revisionsberättelse och kassaflödesanalys sänds via mejl samt finns på hemsidan, rodaugglan.se.


DAGORDNING: I enlighet med föreningens stadgar

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 4. Val av ordförande vid stämman
 5. Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman
 6. Val av justeringsmän
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Fastställande av resultat- och balansräkningen
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 13. Fråga om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Redogörelse gällande konverteringen av lokaler till lägenheter
 18. Beslutspunkt: Att stämman godkänner ändring av andelstal
 19. Information gällande garageprojektet
 20. Övriga ärenden
 21. Diverse information

Efter stämman kommer det att finnas tid för övriga frågor.

Styrelsen förväntar sig att respektive bostadsrättshavare:
-deltar i stämman
-känner sitt ansvar för att föreningen skall kunna upprätthålla en god boendemiljö och en god boendeekonomi.


Lidingö i maj 2021

Styrelsen för BRF RÖDA UGGLAN

___________________________________________________________________________________________________


2021-05-17

Information inför Föreningsstämma Brf Röda Ugglan 2021

 

På grund av corona-situationen och de särskilda rekommendationerna i Stockholms län, som bl.a. innebär att möten ska undvikas, så kommer Brf Röda Ugglans föreningsstämma den 1 juni 2021 inte som planerat att kunna hållas som ett fysiskt möte. Vi kommer istället att hålla föreningsstämman digitalt via appen Zoom.

 

Information om hur medlemmar ska koppla upp sig till årsmötet via Zoom finner ni nedan.

 

Tid: Tisdagen 1 juni 2021 kl 19:00

 

Plats: Digitalt via Zoom.

 

Dagordning finner ni på baksidan av detta dokument.

 

Årsredovisningen finner ni på vår hemsida (www.rodaugglan.se) alternativt i inbjudan som skickades per mail.

 

Hur kan jag delta på mötet?

 

Det finns 3 olika sätt att kunna delta i mötet;

 

1, Ladda ner appen ”Zoom” till er smartphone eller surfplatta. Klicka på länken alternativt skriv in webbadressen i webbläsaren nedan för att automatiskt inloggning.

 

2, Klicka på länken i mailet genom er dator och klicka på ”Join from your browser”

 

3, Ring telefonnumret 08-50 53 97 28 och slå in följande kod 986 342 877 55 #

Tänk på att stänga av din mikrofon på telefonen när du ringer in.

 

Länk till mötet: https://zoom.us/j/98634287755

 

Observera att ni själva väljer om kameran ska vara på under mötet. Det kan vara trevligt att se alla. Dock kommer vi stänga av samtliga deltagares mikrofoner. Önskar ni att tala, slå på mikrofonen och säg ett namn innan ni pratar.

 

Tveka inte att höra av er om frågor skulle uppstå. Dessvärre kommer vi inte kunna hjälpa någon medlem med installation eller genomgång av hur programmet fungerar.

 

Väl mött på föreningsstämman, om än i digital form!

 

Styrelsen Brf Röda Ugglan___________________________________________________________________________________________________

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Hjärtstartare

Styrelsen har införskaffat en hjärtstartare till bostadsrättsföreningen Röda Ugglan.
Den är placerad mitt i huset, i uppgång G till vänster i trapphuset när man kommer in genom porten. Den är redo för användning dygnet runt.