Kontakt

BRF Röda Ugglan

Kontakta oss gärna!


Styrelsen 2023
Kontakt

André Frick

Ordförande

Eric Agestam

Kassör

Pia Ernmark

Ledamot

Catarina Niklasson Schöön

Ledamot

Ulla-Karin Warberg

Ledamot

Lennart Zadig

Suppleant

Per Kjellström

Suppleant

Maria Carelius

Suppleant

Anvarsområden 2023
Kontakt

Carl Rosén

Valberedning, sammankallande

Marita Andersson, port J/
Eric Agestam, port G

Övernattningslägenhet

André Frick

Garageplatsansvar/
Garagenycklar

Jonna Andersson

Nyckelansvar

Eric Agestam

Hemsida

Anna Dahl / Cecilia Zadig

Skyltansvar

Elisabeth Broman

Förrådsansvar

Pia Ernmark

Tvättstugeansvarig

Kontakta styrelsen

 
 
 
 
 

Hjärtstartare

Styrelsen har införskaffat en hjärtstartare till bostadsrättsföreningen Röda Ugglan.
Den är placerad mitt i huset, i uppgång G till vänster i trapphuset när man kommer in genom porten. Den är redo för användning dygnet runt.