Ordningsregler

BRF Röda Ugglan

Ordningsregler

Som medlem i en bostadsrättsförening har Du långtgående rättigheter men också vissa skyldigheter som direkt påverkar boendet. Detta gäller bland annat att ta hänsyn till Dina grannar. Därför har vi kommit överens om nedanstående ordningsregler. Dessa är dock inte fullständiga och det innebär att också sådant som inte nämns kan innebära att man stör sina grannar på ett otillåtet sätt eller på annat sätt missköter sitt boende. Som medlem skall man också se till att alla medlemmar i hushållet, gäster etc. följer föreningens ordningsregler. I övrigt hänvisas till Bostadsrättslagen 9 kap 7 och Brf Röda Ugglans stadgar.

 

 • Allmän aktsamhet

Bostadsrättshavare skall vara aktsam och vårda såväl sin egen lägenhet som föreningens egendom. Tänk på att kostnader för underhåll och reparationer av föreningens egendom betalas av oss alla gemensamt. Det kan t.ex. vara att inte lämna vatten rinnande i onödan eller att se till att byta packning i en läckande vattenkran.  Vi skall också vara sparsamma med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Under vintertid måste man se till att fönster inte står öppna och kan medföra frysskador på vattenledningarna. Piskning av möbler, mattor eller sängkläder etc. får inte göras i entréer eller trapphus.

 

 • Akuta fel

Vid akuta allvarliga fel i den egna lägenheten eller i fastighetens gemensamma utrymmen som t.ex. fel eller haveri där följdskador kan uppstå och förvärras t.ex. vid översvämning eller annat brådskande fall t.ex. vintertid då värmeanläggningen inte fungerar och avhjälpande inte kan vänta anmäl till Larmcentralen på tel 08-801628. Informera dessutom någon i styrelsen. För övriga fel som inte akut måste åtgärdas hänvisas till föreningens hemsida.

 

 • Störningar

I lägenheterna får Du inte utföra sådant arbete som kan störa andra lägenhetsinnehavare. Avisera grannarna om Du ska ha en större fest. Störningar genom bad och dusch eller att spela hög musik får inte ske mellan klockan 23.00 och 07.00. Vattenkran får inte lämnas öppen även om vattnet är avstängt.

 

 • Avfallshantering

Det finns såväl soprum som återvinningsrum. I återvinningsrummet lämnas grovsopor som papper, kartonger, plast, glasförpackningar (ofärgade som färgade), metall samt tidningar i respektive kärl. I soprummet lämnas sopor i gröna kärl. Soporna skall vara inpackade i väl förslutna påsar. I soprummet lämnas även matavfall i bruna påsar i de bruna sopkärlen, Påsar finns att hämta på hylla i soprummet.

Det material som vare sig är sopor, matavfall eller sådant som kan lämnas i återvinningsrummet ombesörjer Du själv att det kastas i Stockbys Återvinningsanläggning. (tex elavfall, textilier, elektroniskt avfall och farligt avfall).

 

 • Husdjur

Om Du har djur i lägenheten måste Du se till att de inte förorenar eller skadar eller för störande oljud. Du som djurägare ansvarar för att djuren inte uppehåller sig föreningens gemensamma utrymmen utan uppsikt. Som djurägare skall Du se till att djuren inte uträttar sina behov i gemensamma utrymmen t.ex. trapphus och källare samt i lekparker och rabatter som tillhör föreningen eller samfälligheten. Djurens spillning skall plockas upp.

 

 • Grillning

Om Du grillar måste Du se till att grannarna inte störs av oset från grillen. All överbliven mat skall packas ihop och tas med för att inte dra till sig skadedjur. Grill och annan utrustning för att grilla skall tas bort så snart som möjligt.

 

 • Utomhusantenn

Om Du skulle vilja sätta upp en utomhusantenn måste Du först få ett godkännande från styrelsen.

 

 • Tvättstuga

För Dig som tvättar i föreningens gemensamma tvättstugor. Bokning sker genom bokningstavlor utanför respektive bokningsbar tvättstuga. Det finns även en tvättstuga som Du inte behöver boka och kan användas i mån av att den är ledig. Det finns särskilda ordningsregler för att använda tvättstugorna vilka vi som medlemmar skall följa bl.a. för att hålla tvättstugorna i ordning. Observera också under vilka tider det inte är tillåtet att tvätta för att Du inte skall störa grannarna. Det är inte tillåtet att tvätta för personer utanför föreningen.

 

 • Källare och brandskydd

För att hålla vårt brandskydd på en hög nivå måste trapphus och källare hållas fria från skräp som kartonger, cyklar, möbler, barnvagnar etc. Detta gäller samtliga gemensamma utrymmen utom de utrymmen som är direkt avsedda för avställning av cyklar och barnvagnar.

 

 

 • Undvika skadedjur

Samtliga dörrar i källarutrymmena måste hållas stängda. För att undvika skadedjur i källaren är det förbjudet att förvara livsmedel i källarförrådet. Därför skall Du heller inte mata fåglar från fönster eller på gårdsplanen.

 

 • Rökning

Du får inte röka i föreningens gemensamma utrymmen som trappor, portar etc. p.g.a. allergiproblem. Fimpar lämnas inte på marken.

 

 • Skyltning

Om Du vill sätta upp anslag i föreningens entréer eller trappuppgångar måste Du först inhämta styrelsens godkännande.

 

 • Parkering

Parkering av motorfordon, släp- eller husvagn får ske endast på de uppställningsplatser som finns till förfogande. Parkering framför huset är endast tillåtet vid på/avlastning.

 

 • Reglerna gäller alla

Föreningens ordningsregler gäller även för bostadsrättshavares familj och gäster och omfattar också av styrelsen godkänd andrahandshyresgäster.   

 

 

Styrelsen

Brf Röda Ugglan

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Hjärtstartare

Styrelsen har införskaffat en hjärtstartare till bostadsrättsföreningen Röda Ugglan.
Den är placerad mitt i huset, i uppgång G till vänster i trapphuset när man kommer in genom porten. Den är redo för användning dygnet runt.