Felanmälan

BRF Röda Ugglan

Felanmälan

Felanmälan skall ske till korrekt telefonnummer.


Felanmälan skall ske till korrekt telefonnummer. Uppge felets art, ditt namn, adress samt telefonnummer.


Hiss: Kontakta S:t Eriks Hiss AB kontorstid: tel. 08 – 19 42 00. Övrig tid till Jourmontör: tel. 08 – 13 04 00


TV-anläggning: Kontakta Tele2 tel. 90-333


Tvättstuga: Vid fel på maskiner, kontakta styrelsen.


För bästa service vid en felanmälan behövs uppgift om modell samt felmeddelandet på maskinen.


Fel i den egna lägenheten faller på ägarens eget ansvar och bekostas av denne eller av den egna försäkringen.
Fel som upptäcks på kontorstid måndag t.o.m. fredag kl 08 – 17


Vid mindre fel i fastighetens allmänna utrymmen (såsom lampor, dörrar, etc.), v.g. mejla WIAB(Wahlings Installationsservice AB) info@wiabservice.se.


 Vid akuta allvarliga fel i den egna lägenheten och i fastighetens allmänna utrymmen såsom:


* Fel eller haveri där följdskador kan uppstå och förvärras t.ex. vid översvämning.

* Annat brådskande fall t.ex. vintertid då värmeanläggningen inte fungerar.


I dessa fall kan inte avhjälpandet anstå utan skall omedelbart anmälas till Larmcentralen på tel. 08-80 16 28. Vänligen kontakta dessutom någon i Styrelsen för att bekräftat anmälan om det akuta felet i fastigheten.


Se också informationen under rubrikerna Försäkringar och Hjälp med egna förbättringar i lägenheten.
Fel som upptäcks utanför kontorstid kl 17 – 08 eller under helgdagar

Endast för akuta allvarliga fel i den egna lägenheten och i fastighetens allmänna utrymmen såsom:


* Fel eller haveri där följdskador kan uppstå och förvärras t.ex. vid översvämning.

* Annat brådskande fall t.ex. vintertid då värmeanläggningen inte fungerar.


I dessa fall kan inte avhjälpandet anstå utan skall anmälas till Larmcentralen på tel 08-80 16 28. Vänligen kontakta dessutom någon i Styrelsen för att bekräfta anmälan om det akuta felet i fastigheten. 


Vid anmälan av akuta allvarliga fel följ instruktionerna nedan:


 Larmcentralen Securitas tel: 08-80 16 28


* Meddela att larmet skall vidarebefordras till Wahlings (WIAB).

* Ange varifrån larmet kommer, adressen.

* Uppge ditt namn och telefonnummer.

* Uppge aktuellt fel eller aktuell skada.


 OBS!

Jourutryckningar för åtgärdande av mindre fel eller fel av icke akut karaktär, debiteras köparen. Försäkringar

Om ett fel upptäckts i den egna lägenheten eller i den del av fastigheten som föreningen gemensamt äger kan detta fel få följder på den enskildes egendom. T.ex. ett läckande rör i den gemensamägda fastigheten har lagats men har också förorsakat följdfel på parkettgolvet i lägenheten. Röda Ugglan har en Fastighetsförsäkring i Länsförsäkringar som täcker den gemensamägda fastigheten. Därutöver bör varje medlem ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.


Då en skada uppstått skall detta anmälas till Röda Ugglans styrels via styrelsen@rodaugglan.se med medlemmens namn, adress och lägenhetsnr samt en kortfattad beskrivning av skadan. Styrelsen ombesörjer att anmälan görs till föreningens försäkringsbolag. Därutöver ska medlemmen göra en skadeanmälan till sitt försäkringsbolag om skadan gäller den egna lägenheten. 


För brand, inbrott och skadegörelse gäller i första hand för medlemmen att vid akuta fall ringa 112 och följa deras instruktioner. Vid redan genomförda inbrott och annan skadegörelse gäller att göra polisanmälan utöver skadeanmälan till försäkringsbolag (se ovan). 
Hjälp med egna förbättringar i lägenheten

För att undvika skada på föreningen Röda Ugglans egendom och säkra kvalité och standard i vår fastighet på Mittvägen skall lägenhetsförbättringar beställas i samråd med Röda Ugglans styrelse samt med Länsförsäkringar alternativt med medlemmens egen hemförsäkring. Tag kontakt med styrelsen(någon utsedd ansvarig eller ordförande) och redogör för förbättringsplanerna för att erhålla styrelsens godkännande innan arbetet påbörjas.


Vår tekniska förvaltare WIAB (Wahlings Installationsservice AB) står gärna till tjänst med hjälp att göra enkla reparationer och t.ex. göra nyinstallation av el och VVS i brf medlemmarnas lägenheter. Kontakta WIAB direkt för att ta fram prisuppgift inkl om man så vill ett ROT avdrag för arbetet. Kontakta WIAB på:


* E-mail: info@wiabservice.se


* Tel: Anders Öberg, WIAB, 08 - 80 20 40

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Hjärtstartare

Styrelsen har införskaffat en hjärtstartare till bostadsrättsföreningen Röda Ugglan.
Den är placerad mitt i huset, i uppgång G till vänster i trapphuset när man kommer in genom porten. Den är redo för användning dygnet runt.